English 
 
 
期刊和新闻信息
季刊日志
新闻
 
 
YORK被认可为整个亚太地区
和澳洲/新西兰产业市场的领先者。
 
 
 
 
 
 
 
  YORK 运输 - 领域里的市场领先者
 
YORK被认可为整个亚太地区和澳洲/新西兰产业市场的领先者。

在经授权的经销商团队的大力支持下,YORK集团产品广泛销往各大半挂车生产厂商,维修服务点和主要的运输车队。今天,YORK为国内外300多家客户提供优质服务。
 
 
 
 
 
   
 
© 2008 版权所有 YORK运输设备(亚洲)私人有限公司